Skårersletta

Skårersletta utvikles til å bli en hyggelig sentrumsgate med trivelige møteplasser, aktivitet og folkeliv. De som går og sykler skal komme seg trygt og enkelt fram, og vi skal ha et attraktivt kollektivtilbud. Skårersletta har derfor fått brede fortau på begge sider av gata, det er laget sykkelfelt og det er plantet trær og blomster på begge sider av gata. Første etappe sto ferdig høsten 2023.

Kunstprosjektet består av kunst i alle busskurene av Britt Juul og lyskunst samt et kunstverk i belegningen av Pierre Lionel Matte. I tillegg er det i hver ende av gata brosteinkunst basert på tegninger fra folket, sendt inn i en tegnekonkurranse. Mari Røysamb og Harald Fenn har vært kunstneriske konsulenter for prosjektet.

Her finner du