Lørenskog stasjon, jernbaneundergang

Undergangen ved Lørenskog stasjon ble utsmykket av kunstneren Päivi Laakso og smeden Jan Remøe. Arbeidet sto ferdig i 2022.

Tanja Thorjussen var kunstnerisk konsulent for prosjektet.

Her finner du