Kurland skole

Kurland skole ligger på Kurland i Lørenskog. Skolen ligger i ytterkant av en større bebyggelse på Kurland og Løvenstad, helt inn til skogen. Skolen ble etablert i 1978 og har om lag 300 elever. Kurland skole har nylig gjennomgått rehabilitering, og byggearbeidet sto ferdig i februar 2020.

I forbindelse med rehabiliteringen ble det igangsatt et kunstprosjekt. Erik Pirolt ble engasjert til å lage to kunstverk til skolen. Arbeidet ble ferdigstilt 2021-2022.

Andreas Bennin var kunstkonsulent for kunstprosjektet. Arkitekt: Enerhaugen arkitektkontor

Her finner du