Sørlihavna aktivitetspark, servicebygg

Det nye servicebygget på Sørlihavna åpnet august 2019. Det ble kjøpt inn sju veggobjekter av Terje Roalkvam og et triptyk av Hanna Høiness.

Tony J. Larsson var kunstkonsulent for kunstprosjektet.

Her finner du