Berger barnehage

Arkitekt for Berger barnehage: Arkitektkontoret GASA AS. Ann Iren Buan var kunstnerisk konsulent for barnehagen.

Tarald Wassvik ble engasjert til å lage et større verk i korridoren til småbarnsavdelingen. Ellen Grieg ble engasjert til å lage kunst i taket i fellesrommet "Smykkeskrinet" og i fellesrommet på avdelingen for store barn.

Kunstverkene sto ferdige i 2021.

Her finner du