Lørenskog kirkegård og gravlund

Utvidelsen av Lørenskog kirkegård sto ferdig i 2020. Den nye delen av kirkegården er en grav- og urnelund som også fungerer som friområde og park. Dette er en utvidelse av den eksisterende kirkegården tilknyttet middelalderkirken i Lørenskog. Den nye kirkegården omfatter også et kunstprosjekt med nye verk av kunstnerne Håvard Homstvedt og Robin Danielsson.

Med vekt på abstraksjon og taktile overflater søker kunsten her å legge til rette for individuell kontemplasjon og ettertanke. Verkene som nå er ferdigstilt, vil få en lang fartstid. Verkene er planlagt slik at patina og slitasje ved bruk etter hvert vil inngå i uttrykket. De to kunstverkene utgjør selve hjertet av den nye kirkegården - oppført i direkte tilknytning til en møteplass midt i det åpne landskapet.

Håvard Homstvedt: Sol, Dag, Måne, Natt, bronseskulptur Robin Danielsson: Untitled Ornament, granittgulv

Kristine Øksendal har vært prosjektleder og kurator for prosjektet, Hun er utdannet billedkunstner med en cand.mag. i kunsthistorie og har erfaring med formidling og prosjektstyring, ved siden av egen praksis som kunstner.

I kunstutvalget: Lørenskog kommune, Lørenskog kirkelige fellesråd, Multiconsult og Asplan Viak (forprosjektfasen). Totalentreprenør: Agro Anlegg AS.

Integrering i landskapsarkitekturen Det overordnede design prinsippet for den nye kirkegården viser et tydelig planmessig konsept med repetisjon av ellipsen som det fremste formale grepet. Kunstprosjektet møter dette grepet på egne premisser og fremstår som selvstendige verk, og som ledd i de individuelle kunstnernes produksjon og utvikling. Begge kunstverk tilfører landskapsrommet en ytterligere poetisk dimensjon og verdi.

Her finner du