Luhr skole

Luhr skole ble utsmykket med kunst av Christian Montarou, Mona Brekke og Øyvind Torseter.

Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen AS.

Annette Koefoed og Karin Valum var kunstneriske konsulenter for kunstprosjektet.

Arbeidene var ferdige til åpningen i 2017.

Her finner du