Rolvsrudhjemmet

Rolvsrudhjemmet

Rolvsrudhjemmet ble tatt i bruk i begynnelsen av 2004. Utsmykkingen ble ferdigstilt i 2005.

Kunstutvalget ønsket å velge flere kunstnere med ulike uttrykksformer. Kunstprosjektet består av to verk av Malfridur Adalsteinsdottir i tilknytning til minnerommet, to materalbilder av Terje Uhrn i inngangspartiet, 58 små bilder av Terje Uhrn fordelt på to etasjer i atriet, en bronseskulptur av Annasif Dølen, glasskunst i bassengrommet av Cathrine Maske, fire malerier av Gro Hege Bergan og to malerier av Marianne Aulie.

Arne Aalberg var kunstnerisk konsulent for utsmykkingen.

Rolvsrud omsorgsboliger

En del av Rolvsrudhjemmet ble bygget om til et bofellesskap for eldre. Den nye avdelingen ble tatt i bruk i 2013.

Lørenskog kommunes kunstfond igangsatte en utsmykking av bofellesskapet i 2013. Det ble kjøpt inn 15 bilder samt at utsmykkingen ble supplert med en tegning som allerede var i kunstfondets eie. Utsmykkingen består av åtte monotypier av Sigrid Øyrehagen, et maleri og en tegning av Magne Håland og seks grafiske verk av Randi Finseth.

Gro Hege Bergan var kunstnerisk konsulent for utsmykkingen.

Her finner du