Rasta barnehage

Rasta barnehage ble utsmykket av Anna-Liisa Silenti. Arbeidet var ferdig i 2009.

Det ble i tillegg kjøpt inn et fotografisk arbeid av Asgeir Midthjell som henger i personalrommet.

Arkitekt: Arkitektkontoret Anne Grete Solstad. Marianne Hølmebakk var kunstnerisk konsulent for utsmykkingen.

Her finner du