Gamle Solheim skole

Solheim skole ble tatt i bruk 18. august 1913. Den gamle skolebygningen ble oppført av Strømmen Trævarefabrik. Trevarefabrikkens faste arkitekt fra 1899 til 1919, Olav Olson, hadde tegnet skolen. Murarbeidet var utført av murmester Gudbrand Hvam.

Skolebygningen ble rehabilitert og ombygget til pedagogisk-psykologisk kontor (PPK) i 2009.

Lørenskog kommunes kunstfond igangsatte et kunstprosjekt for bygningen i 2013. Det ble kjøpt inn 13 bilder.

Gro Hege Bergan var kunstnerisk konsulent.

Her finner du