Gamle Solheim skole

Solheim skole ble tatt i bruk 18. august 1913. Den gamle skolebygningen ble oppført av Strømmen Trævarefabrik. Trevarefabrikkens faste arkitekt fra 1899 til 1919, Olav Olson, hadde tegnet skolen. Murarbeidet var utført av murmester Gudbrand Hvam.

Skolebygningen ble rehabilitert og ombygget til pedagogisk-psykologisk kontor (PPK) i 2009.

Lørenskog kommunes kunstfond igangsatte et kunstprosjekt for bygningen i 2013. Det ble kjøpt inn 13 bilder.
Gro Hege Bergan var kunstnerisk konsulent.

Kunstprosjektet består av følgende verk:

Evelyn Melsom: Kvinne sittende ved datamaskin
Evelyn Melsom: Kilden
Kjersti Eliassen: Landskap
Kjersti Eliassen: Berg
Kjersti Eliassen: Kalv
Ståle Blæsterdalen: Haustrituale
Ståle Blæsterdalen: Fuglene vet
Gunhild Vegge og Lasse E. Kolsrud: 25.11.1905
Gunhild Vegge og Lasse E. Kolsrud: 17.05.2002
Gunhild Vegge og Lasse E. Kolsrud: Elgitaristen
Gunhild Vegge og Lasse E. Kolsrud: Norway cup
Gunhild Vegge og Lasse E. Kolsrud: Vinter i parken
Gunhild Vegge og Lasse E. Kolsrud: Skitur - retur

Her finner du