Løkenåsveien 45

Løkenåsveien 45 er et kombinasjonsbygg som rommer både en barnehage og omsorgsboliger.

Arkitekt for bygget: HRTB.

Robert Johansson overtok som kunstkonsulent i 2021 etter Liv Ertzeid & Urd Pedersen.

Cassius Fadlabi ble engasjert til å lage et større kunstverk med replikk til barnehagen, og Aurora Passero ble engasjert til å lage et større kunstverk med replikker til omsorgsboligene. I tillegg ble det kjøpt inn fire verk av Tone Bjordam og fem verk av Kirsten Opstad. Kunsten ble montert i 2022 og 2023.

Her finner du