Uten tittel

Av Oddleiv Apneseth (2013)

Oddleiv Apneseth har laget sju fotografier som er montert på veggen over tribunene. Ideen bak bildene er en kombinasjon av Lørenskog kommune og idrettslivet i kommunen. Apneseth har søkt å lage gruppeportretter av forskjellige lag i idrettslivet fotografert på steder hvor de ikke hører hjemme. Slik får bildene preg av noe absurd, men de er likevel dokumentariske. Det finnes ingen digital manipulering i bildene. Fotografiene er bygget opp i tradisjonen med fotografiske gruppeportretter som særlig var i bruk på 1920-tallet.

Kunstverkene er beskyttet av opphavsrett og er gjengitt etter avtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Verk kan ikke gjengis uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver/BONO. Ønsker du å bruke kunstverk? Kontakt BONO for å få lisens - www.bono.no

Relaterte objekter