Uten tittel

Av Espen Folgerø, Robert Oseland og Ole Martin Støwer (2013)

Verket består av en rekke betongsøyler med et sekskantet fotavtrykk. Disse har ulik høyde og danner samlet sett et landskap med ulike mellomrom. Hovedintensjonen med verket er å introdusere en menneskelig skala til et område som domineres av monumentale dimensjoner. I det betrakteren beveger seg rundt verket vil hele tiden nye rom tre frem mens andre forsvinner.

Kunstverkene er beskyttet av opphavsrett og er gjengitt etter avtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Verk kan ikke gjengis uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver/BONO. Ønsker du å bruke kunstverk? Kontakt BONO for å få lisens - www.bono.no

Relaterte objekter