Uten tittel

Av Ole Martin Lund Bø (2013)

Om kunstverket

Veggmaleriet består av en fargeprøve fra hver farge i tre ulike merker av akrylfarge for maleri - Golden, Ara og Lascaux. I tillegg er det et sett på fem farger fra et hobbysett av akrylfarger, et sett fluoriserende farger og en gråtoneskala.

Et komplett fargesett fra en bestemt leverandør av kunstmaling er satt sammen for at man i prinsippet skal kunne male alle motiver, enten det er få eller mange farger. Fargene som er brukt og rekkefølgen på dem er derfor hentet fra malingsmerkenes egen overikt. Arbeidet kan leses på flere ulike måter. På den ene siden presenterer det en oversikt over tilgjengelige farger som skal brukes til å gjengi omverden på. På den andre siden representerer de også en idé om et mangfold der alle strøkene er satt i samme grid og i omtrent samme størrelse, men der alle er ulike farger og har ulik form.

Relaterte artikler