Spinn 2

Av Cathrine Kullberg (2017)

Om kunstverket

Spinn 2 er et veggobjekt som er en replikk av hovedverket i Framtia barnehage, Spinn. Spinn har hentet opprinnelig inspirasjon i barns dynamiske lek og helt konkret; tegneteknikk. Skulpturens form er laget gjennom å sammenstille en abstrahert menneskefigur, som kan ligne de enkle strekmenneskene alle barn på et tidspunkt tegner, for eksempel i barnehagen.

Relaterte artikler