Små og store

Av Nina Bang (2010)

Om kunstverket

Bildet er todelt og tar utgangspunkt i en komposisjon basert på runde, tredimensjonale former. I samspillet mellom disse oppstår nye bevegelser, farger, former og rom.

Relaterte artikler