Rullestein

Av Jon Gundersen

Bilen er laget av en rullestein som kunstneren har hentet fra en moreneforekomst. Materialet er rombeporfyr, en relativt sjelden smeltnigsbergart.

Kunstverkene er beskyttet av opphavsrett og er gjengitt etter avtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Verk kan ikke gjengis uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver/BONO. Ønsker du å bruke kunstverk? Kontakt BONO for å få lisens - www.bono.no

Relaterte objekter