Rullestein

Av Jon Gundersen

Bilen er laget av en rullestein som kunstneren har hentet fra en moreneforekomst. Materialet er rombeporfyr, en relativt sjelden smeltnigsbergart. Skulpturen ble innkjøpt i 2009.

Kunstverkene er beskyttet av opphavsrett og er gjengitt etter avtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Verk kan ikke gjengis uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver/BONO. Ønsker du å bruke kunstverk? Kontakt BONO for å få lisens - www.bono.no

Relaterte objekter