Bildedikt for Skårersletta

Av Pierre Lionel Matte (2023)

Om kunstverket

Utgangspunktet er Lørenskogs lokale historie, landskap og mennesker.

Kunstneren opplever Skårersletta og de umiddelbare omgivelsene som et sted kjennetegnet av kontraster; møter mellom gammelt og nytt, tradisjon og modernitet, det landlige og det urbane - ulike tider og historier side om side.

Motivenes sammenstilling springer ut fra assosiasjoner som oppstår i forbindelse med plasseringen på Skårersletta; slik som det naturnære i syd, det eventyrlige og mystiske ved barnehagen, det hverdagslige i nærheten av boligblokkene og det urbane og moderne i nord.

Totalt er det 21 goboer (lysprojeksjon), hvorav 14 er store og 7 er små. De 21 goboene er fordelt på 7 punkter.

Kunstnerens egen beskrivelse av prosjektet og de ulike bildekombinasjonene (PDF)

Fra nord mot sør

1. Den første utviklingen av et urbant sentrum (nord)

 • Hånd som holder modell av sentralsykehuset samt arbeidere fra begynnelsen av 1900-tallet
 • Ungdom danser på en scene av Vasshjulet i Losby

Kart med landskapsformer fra området rundt Skårersletta og kart fra byggeprosjekter

2. Det eventyrlige, mystikk og fantasi (ved Solheim barnehage)

 • Lysende parafinlampe hentet fra Lørenskog bygdemuseum
 • Blå nattehimmel der snøkrystaller blir til stjerner og to venner skuer mot en lysende tuba - barndom og drømmer

To lysende dyr, en rev og et rådyr - mystikken i naturen. Står i dialog med sandblåste dyrespor.

3. og 4. Boliger, hverdagsliv, omsorg og lek

 • Silhuetter av trær mot himmelen og hender som holder på hverandre
 • Privat fotoalbum holdes av hender - knyttet til flyktningers historier
 • Antikk hjulvisp, hentet fra Lørenskog bygdemuseum - påminnelse om hvordan hverdagslivet har endret seg
 • Datamaskin, ny tids innemiljø, og barnehender inne i voksenhender
 • Silhuetter av ungdom på rullebrett og antikt melkespann

Stilisert låvedør blir arena for fotball

5. og 6. Historie, kultur, landskap, nytt og gammelt (nær bygdemuseet)

 • Blått vann med barn i robåt, basert på historisk foto av Langvannet
 • Hender holder stabel med klær - det kulturelle mangfoldet i ulike tekstiler
 • Hodetelefon i farger inspirert av busskuret - publikum lytter til musikk mens de venter på bussen
 • Hender som holder en gammel hytte med barn - basert på historisk foto av de første familiene som bosatte seg på Skårer
 • St. Laurentius-skulpturen fra Lørenskog kirke og historiske spor i landskapet

Spinnrokk fra Lørenskog bygdemuseum og spillkonsoll - ulike generasjoners historie

7. Skog, natur og marka (sør)

 • Sag og røtter - skogdrift, manuell næringsvirksomhet
 • Halsjøen i Lørenskogmarka og dyrespor samt spor for kraftledninger
 • Bærplukker

 • Kunstner:
 • Tittel: Bildedikt for Skårersletta
 • Kategori: Annet
 • År 2023
 • Materiale / medie: Lys
 • Beskrivelse teknikk/medie Lysprojeksjon (goboer)
 • Sted Skårersletta
 • Plassering 21 deler fordelt over 7 punkter langs Skårersletta

Pierre Lionel Matte

Les mer...

Relaterte artikler