Brosteinkunst

(2023)

Om kunstverket

Tegnekonkurranse

I 2022 inviterte Lørenskog kommune til en tegnekonkurranse for utforming av kunst i hver ende av Skårersletta. I hver ende er det to dråpeformede felt som skiller gående fra syklende, og disse feltene ble steinlagt etter tegningene til fire vinnere av konkurransen.

Det kom inn mer enn 200 bidrag til konkurransen. Da konkurransen ble lagt ut, ble det lagt føringer om at forslaget måtte være en enkel og tydelig tegning eller mønster, laget i tynn eller tykk strek, eller flater.

Juryen, med representanter for ungdommer, innbyggere, kommunen, kunstnere og landskapsarkitekt, valgte ut tolv tegninger med stor grad av forskjellighet. Disse tegningene ble lagt ut til en åpen avstemning, og folket fikk ta det endelige valget. Det var stort engasjement, og vi mottok hele 1282 stemmer.

Vinnerne

Madelen Hegli Moe

Hun var elev ved Lørenskog videregående skole. Budskapet er at når det er dystert og trist rundt, så står samfunnet og miljøet sammen for å komme gjennom det. De grå stripene er det som kan være tungt, og de fargerike husene er samfunnet vi er i og det nye miljøet.

Alpha Boubacar Sow Sow

Han var elev ved Lørenskog videregående skole. Han ønsket at alle som går forbi på gaten skal tenke «Wow!»

Trine Eriksen

Hun hadde bodd i Lørenskog kommune i 30 år. Tegningen heter «Miljøgata blomstrer» og skal gi assosiasjoner til lyse og lette dager. Trine er opptatt av å fremheve det som er friskt og fint i Lørenskog.

Farnoosh Shahamatdar og Farahnaz Sadeghi

De kommer opprinnelig fra Iran. Formen på flaten har en form som kan minne om delfiner i fart. Det er er bevegelse og samspill i bildet, og det blir bevegelse og samspill i gata gata mellom bilister, syklister og fotgjengere. Delfiner er symbol på fred og harmoni.

Fra tegning til steinsetting

Kunstutvalget og de som arbeidet med ombyggingen av Skårersletta, bearbeidet tegningene til mulig steinlegging. Premisser for steinlegging og tilgjengelig stein påvirket hvor forandret tegningene ble i sluttresultatet. Forslagene ble endret og forenklet, det er likevel de valgte tegningene som er utgangspunktet og opprinnelig motiv vil vises så godt som mulig.

  • Tittel: Brosteinkunst
  • Kategori: Annet
  • År 2023
  • Materiale / medie: Stein
  • Sted Skårersletta
  • Plassering To felt i hver ende av Skårersletta

Se mer

Relaterte artikler