Keramisk relieff

Av Kari Oline Øverseth (2005)

Om kunstverket

Kunstprosjektet består av tre relieffer - et hovedverk i inngangspartiet og to replikker til dette i trappeløpet opp mot 2. etasje.

Idégrunnlaget er et uferdig puslespill. Deler av relieffet i inngangspartiet mangler. Disse bitene finnes i replikkene i trappeløpet. Der har de fått nye fliser, slik at de danner nye motiver, i slekt med det opprinnelige.

Relieffet har et abstrakt motiv, geometriske figurer, hele eller delte. Disse bindes sammen ved hjelp av linjer.

 • Kunstner:
 • Tittel: Keramisk relieff
 • Kategori: Billedkunst
 • År 2005
 • Beskrivelse teknikk/medie Keramiske fliser
 • Størrelse B: 250cm H: 250cm D: 5cm
 • Sted Vallerud bosenter - Gamleveien 75
 • Plassering Inngangsparti og trapp
 • Tilgjengelighet
  • Ikke tilgjengelig for allmennheten

Kari Oline Øverseth

Les mer...

Relaterte artikler