Lussi

Av Jennie Bringaker (2022)

Om kunstverket

Skulpturen består av seks steinskulpturer hvorav to av de mindre skulpturene er montert fast i to større skulpturer.

Motivet for skulpturen er et stort, kattelignende vesen i stein som også fungerer som tilholdssted for to mindre kattefigurer, utført mer detaljert og polert enn de store arbeidene.

Det kunstneriske uttrykket referer til prehistorisk kunst som gudebilder og totems i templer og andre ladete møteplasser. Skulpturen fremstiller deler av et vesen der hode, labb, pote og en haletipp dukker av bakken som om katten enten er i ferd med å reise seg opp eller som at den delvis er avdekket i form av et arkeologisk funn.

Det er et element av humor i tanken om at Skårersletta med sine mange nye bygg egentlig er åstedet for en urgammel kult, der vi nå ser restene av et kattetempel.

Jennie Bringaker

Les mer...

Relaterte artikler