Porten til hjertets dyp

Av Päivi Laakso (2022)

Om kunstverket

Verket består av 12 deler. Hovedmotivet er et «hjerte», en portal til hjertets dyp, figurene rundt hovedmotivet sirkler rundt denne portalen. Midt i portalen/hjertet er fuglefiguren BA som symboliserer sjelen. Det guddommelige holder alt i livet, og sirklene og gullfuglen i hovedmotivet symboliserer denne guddommeligheten. Bjelle og dørhammer symboliserer søken og vår innerste lengsel for å kunne komme inn gjennom porten, inn i hjertets dyp.

Motiver, sett fra venstre mot høyre, mot jernbaneundergang:

 1. Sommerfugl
 2. Bjelle
 3. Bevinget mannsfigur
 4. Hovedmotivet: hjertet som består av to bevingede menneskeskikkelser, 3 fugler, en fugl «Ba» har menneskehodet
 5. Kvinne med fuglekropp og fugl i håret
 6. Stor fuglekrabat over døra til teknisk rom
 7. «Ba», egyptisk fugl med menneskehodet over ventilasjonsluke
 8. Harepus
 9. En lang strek med loop
 10. Sommerfugl
 11. Dørhammer
 12. To små rundinger med initialene PL og JR - kunstneren Päivi Laakso og smeden Jan Remøe

Päivi Laakso

Les mer...

Relaterte artikler