Bak veggen

Av Erik Pirolt (2021)

Om kunstverket

Verket består av en blekksprutarm i syrefast høypolert stål som kommer ut av et skipsvindu i messing. Armen holder i et tegneverktøy, og med denne tegner den seg selv, altså bildet av en blekksprut på veggen rundt. Tegningen rundt er ikke helt ferdig, for å poengtere at dette er en prosess som pågår i nåtid og ikke er klart.

Kunstverket er både imponerende i sin utførelse og plassering høyt oppe på veggen, men ivaretar samtidig en tilgjengelighet og lekenhet. Verkets taktile kvaliteter i både det høyblanke stålet og den skisseaktige tegningen påført rett på veggen, skaper på et kroppslig vis undring rundt hva som er inne og ute, sant eller usant, fantasi eller virkelighet. På denne måten tilgjengeliggjøres eksistensielle sosialkonstruktivistiske spørsmål rundt hva i våre omgivelser som er virkelig.

Erik Pirolt

Les mer...

Relaterte artikler