Sol, Dag, Måne, Natt

Av Håvard Homstvedt (2020)

Om kunstverket

Treet er et sentralt tema i ulike kulturer og trosretninger. Det kan sees på som en akse hvor stammen utgjør den bærende struktur for grener av liv i ulike arter. Det kan også beskrives som et livets tre. Treet er en metafor for vekst, det guddommelige, livet, døden, men også det evige. I det hele tatt, av alle assosiasjoner man kan ha, er treet som naturens syklus vesentlig i dette verket. Det er Sol, Dag, Måne, Natt, og om igjen.

Skulpturen skal kunne tåle å stå ute i norsk natur og klima. Materialet den er laget av og selve formen inviterer til berøring av menneskene som beveger seg rundt den. Den vil også bære inntrykk fra miljøet. Bronsen vil gradvis forandre seg over tid. Patinaen skal bære preg av stedet og menneskene den er omgitt av. Det er ønskelig at den skal kunne være foranderlig samtidig som den står for noe varig. Bronsen er en teksturell naturform bundet til jord og vekstlag. Perforeringene i Sol, Dag, Måne, Natt, imidlertid, retter et blikk mot himmellegemer. Her er sol og måne. Lyset beveger seg gjennom den. Man vil få forskjellige inntrykk avhengig av betrakterens ståsted og tid på dagen. Skulpturen skal bidra til å løfte synet oppover samtidig som benene er godt plantet på den bakken man er bundet til. Den skal invitere til undring i de små detaljene og det store perspektivet.

Håvard Homstvedt, november 2020

INFORMASJON OM KUNSTNER
Håvard Homstvedt (f. 1976 i Lørenskog). Oppvokst i Trondheim.
Etter flere års opphold i New York er Håvard nå bosatt på Nesodden i Viken fylke. Han er utdannet med en Master i Fine Art ved Yale University, School of art i New Haven USA i 2003 og har siden den gang vært aktiv på kunstscenen internasjonalt. I 2020 var han aktuell med tre soloutstillinger: ved Galleri Riis, KHAAK i Ålesund og Annarumma i Napoli, Italia. Han er innkjøpt av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i Oslo, Sørlandets kunstmuseum i Kristiansand, Norsk Hydros kunstsamling m.fl.

Tematisk omhandler arbeidene generelle menneskelige følelser og psykologi. Håvard er uredd og samtidig konsentrert i sin tilnærming til kunstproduksjon. Han viker ikke unna for komplekse temaer i sine arbeider, for dette prosjektet har han produsert et abstrakt verk som åpner opp for psykologiske tolkningsmuligheter sett i lys av plassering og kontekst.

Relaterte artikler