Still

Av Ann Iren Buan (2020)

Om kunstverket

Skulpturen ble laget i 2016, og ble videreutviklet til Lørenskog hus i 2020. Verket ble innkjøpt i forbindelse med ombyggingen av Veiviseren i 1. etasje.

Ann Iren Buan er interessert i kontrasten mellom det skjøre og det monumentale. Hun arbeider med sårbare og ustabile verk som omgir og fysisk konfronterer betrakteren. Historisk er et monument noe som skal inngi respekt og ærefrykt hos betrakteren. I Buans skulpturer undergraves dette gjennom materialbruk, i behandlingen arbeidene får prosessen igjennom, og i deres skjøre endelige uttrykk.

Buan er opptatt av det sårbare i mennesket og menneskets omgivelser, forfall og fornyelse står i fokus. Dette har hun jobbet spesielt mye med i verket "Still", som nå er montert i Lørenskog hus. Verket er laget ved å først tegne inn flere flak av papir med tørrpastell, for deretter å lime disse sammen. Etterpå river hun opp deler av papiret, for så å lappe det sammen igjen på nytt for å skape sår og rifter i overflaten. Skulpturen er tegnet i en dyp blå-grønn farge.

Ann Iren Buan

Les mer...

Relaterte artikler