Uten tittel

Av Oddleiv Apneseth (2013)

Om kunstverket

Oddleiv Apneseth har laget sju fotografier som er montert på veggen over tribunene. Ideen bak bildene er en kombinasjon av Lørenskog kommune og idrettslivet i kommunen. Apneseth har søkt å lage gruppeportretter av forskjellige lag i idrettslivet fotografert på steder hvor de ikke hører hjemme. Slik får bildene preg av noe absurd, men de er likevel dokumentariske. Det finnes ingen digital manipulering i bildene. Fotografiene er bygget opp i tradisjonen med fotografiske gruppeportretter som særlig var i bruk på 1920-tallet.

Relaterte artikler