Uten tittel

Av Espen Folgerø, Robert Oseland og Ole Martin Støwer (2013)

Om kunstverket

Verket består av en rekke betongsøyler med et sekskantet fotavtrykk. Disse har ulik høyde og danner samlet sett et landskap med ulike mellomrom. Hovedintensjonen med verket er å introdusere en menneskelig skala til et område som domineres av monumentale dimensjoner. I det betrakteren beveger seg rundt verket vil hele tiden nye rom tre frem mens andre forsvinner.

Se mer

Relaterte artikler