Klokkespil

Av Frode Gundorf Nielsen (2011)

Om kunstverket

Lydskulptur i 12 deler. Verket spiller hver hele og halve time. Det er programmert/komponert ca. 31 minutters lyd bestående av 29 mindre stykker. Halvparten er kunstnerens helt egne komposisjoner. Her er bl.a. noen skalaer; hint til Kardemomme by og gamle vugge- og folkeviser; kunstnerens variant av Carl Nielsens "Jeg ved en lærkerede". Det meste er i langsomt tempo for å gi plass til etterklang.

Frode Gundorf Nielsen

Les mer...

Relaterte artikler