Forandringer i det norske landskapet

Av Anna Carin Hedberg og Ebba Moi (2011)

Om kunstverket

Videoen består av underlige, fonetiske repetisjoner av språklyder. På skjermen oversettes og gestaltes språket til en skriftlig form. Kunstnerne har invitert sju personer til å tolke hverandre. Kun én person har norsk som sitt språk, mens de seks andre ikke snakker eller forstår norsk i det hele tatt.

Teksten er hentet fra en norsk turistbrosjyre. Den beskriver hvordan de årtusener lange forandringene i landskapet på Varangerhalvøya sakte har forandret landskapet. Stykket starter med en ubegripelig setning som gjentas, men som for hver ny oppleser begynner å ligne mer og mer på norsk. Strukturen ligner prinsippet i en hviskelek.

I "Forandringer i det norske landskapet" ligger det klare sosiale og politiske betydninger. En person som bor i Norge uten å forstå språket, står på en måte utenfor samfunnet. Slik forteller verket noe om språket som maktfaktor og dets viktighet for kulturell tilhørighet. Hvordan høres egentlig et språk ut for en som er ny i et land? At den valgte teksten beskriver et typisk norsk landskap er med på å fremheve denne kontrasten mellom det norske og det fremmede. Vi kan også se hvordan språk og informasjon gjennom flere ledd er med på å utvikle nye lyder, ny informasjon og kanskje nye begreper.

Anna Carin Hedberg og Ebba Moi

Les mer...

Relaterte artikler