The Day of Removal

Av Farhad Kalantary (2010)

Om kunstverket

I videoen The Day of Removal observerer kunstneren et øyeblikk av intenst fysisk arbeid i en bakgate i Istanbul. Sett ovenfra ser man tre menn grave et hull i gaten. Det videoen fokuserer pü, er gjentatte kroppsbevegelser under arbeid. Disse bevegelsene forvandles til en audiovisuell komposisjon.

Farhad Kalantary

Les mer...

Relaterte artikler