Night Lights

Av Rita Jokiranta (2011)

Om kunstverket

Motivet forestiller nattlige lysrefleksjoner på en vannflate, men er halvabstrakt. Bildet kan tolkes på mange måter og fører lett tankene til musikk eller vannets bevegelser.

Relaterte artikler