Luftens frydefulle skrekk

Av Susanne Kathlen Mader (2009)

Om kunstverket

Fellesrommet i Kjenn barnehage kjennetegnes av sterke byggelementer med utspring, hjørner og kanter. Kunstneren har med dette maleriet lekt med alle flatene. Motivene virker luftige og svevende og danner rytmer og klangbilder. Motivene kombinerer organiske, bevegelige og geometriske former og integrerer rommets strukturer. Formspråket er lekende tilpasset målgruppens unge alder og åpner for alle slags assosiasjoner. Samtidig formidler det elementær kunnskap om form, farge og rom.

Susanne Kathlen Mader

Les mer...

Relaterte artikler