Det ville dyret

Av Susanne Kathlen Mader (2009)

Om kunstverket

Motivet tar grep i rommet ved å spre seg fra felletsrommets frontvegg opp til takflaten og rundt hjørnene på de to sideveggene. Bildet ligger mellom abstraksjon og humoristisk figurasjon og påkaller assosiasjoner med plante- og dyreriket uten at en entydig tolkning påtvinges.

Susanne Kathlen Mader

Les mer...

Relaterte artikler