Sepeli I

Av Katrine Giæver (2010)

Om kunstverket

Katrine Giæver har tatt utgangspunkt i arkitekturen og stedets beboere. Arkitektkontoret la stor vekt på at Bårliskogen omsorgsboliger skal være et hjem for beboerne. Derfor preges interiøret av klare, mettede farger. Dette har Giæver ønsket å videreføre med malerier i store formater som fyller utvalgte veggflater i bygget. Hun har latt seg inspirere av tekstiltrykk fra 1960-tallet og fram til idag. Veggobjektene i boligfløyene er ment som supplementer til serien med malerier i fellesarealene. Giæver har hentet formene fra disse maleriene.

Katrine Giæver

Les mer...

Relaterte artikler