Jonaas

Av Katrine Giæver (2010)

Om kunstverket

Katrine Giæver har tatt utgangspunkt i arkitekturen og stedets beboere. Arkitektkontoret la stor vekt på at Bårliskogen omsorgsboliger skal være et hjem for beboerne. Derfor preges interiøret av klare, mettede farger. Dette har Giæver ønsket å videreføre med malerier i store formater som fyller utvalgte veggflater i bygget. Hun har latt seg inspirere av tekstiltrykk fra 1960-tallet og fram til idag. Verket Jonaas består av to malerier som sammen med triptykonet Petrooli utgjør en rekke på fem bilder som møter hverandre og danner et knutepunkt.

Katrine Giæver

Les mer...

Relaterte artikler