Spinn

Av Cathrine Kullberg (2017)

Om kunstverket

Spinn har hentet opprinnelig inspirasjon i barns dynamiske lek og helt konkret; tegneteknikk. Skulpturens form er laget gjennom å sammenstille en abstrahert menneskefigur, som kan ligne de enkle strekmenneskene alle barn på et tidspunkt tegner, for eksempel i barnehagen.

Det er sju slike figurer som finner sammen i Spinns hoveddel. Spinn danner en rund form med bevegelse og liv i seg, og flere detaljer som varierer i mønsteret. Det viser et fellesskap og dynamisk samhandling og lek, men peker også på varierte enkeltindivider og deres egne vilje og tilstedeværelse.

Spinn er gul og fargerik og kan gi en umiddelbar positiv opplevelse og visuell gjenkjenning. Barn og voksen kan gjenkjenne form, geometri, abstraksjon fra det konkrete, se enkeltldeler eller helhetlig form. De ulikt vinklede hode-skivene har en mystisk speileffekt og fargeskiftning, alt ettersom hvordan man beveger seg i forhold til skulpturen. Dette gir magiske øyeblikk med farge og lys - og det lar oss tenke at alle enkeltindivider er i endring, er fargerike og unike.

Cathrine Kullberg

Les mer...

Relaterte artikler