Rullestein

Av Jon Gundersen

Om kunstverket

Bilen er laget av en rullestein som kunstneren har hentet fra en moreneforekomst. Materialet er rombeporfyr, en relativt sjelden smeltnigsbergart. Skulpturen ble innkjøpt i 2009.

Jon Gundersen

Les mer...

Relaterte artikler